โครงการ อบรมสบู่สมุนไพรขมิ้นชัน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  ร่วมกับสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการทำสบู่สมุนไพรขมิ้นชัน ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพร จำนวน 20 ราย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในท้องถิ่นอย่างขมิ้นชัน และสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี