ประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตชธรรม สังข์คร ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และนางฐิติมา บุญยัง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ พร้อมด้วยผู้ประกอบการที่อยู่ในการดูแลของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จำนวน 6 ราย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซูชิเค้ก น้ำพริกเห็ดแครงสด ปลาดุกร้า เบเกอร์รี่ น้ำสมุนไพรพญาวานร และของชำร่วยสมุนไพร เข้ารับการประเมินผลการปฎิบัติงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมที-วิลลา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561