ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรส. ลงพื้นที่ ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ ร่วมกับ BDS

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย นางฐิติมา บุญยัง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ พร้อมด้วยทีมงาน BDS และ SP ร่วมกันลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ให้กับ นายเธียรวิญ์  สีดา และนางสาวธิดา สมสอน ผู้ประกอบการคันธุลีฟาร์มเห็ดอินทรีย์  ณ ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ซึ่งทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี นั้นทำหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการโดยเริ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดแครงสด สูตรเจ อยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการอาหาร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.พราวตา จันทโร ซึ่งสามารถพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดแครงสด สูตรเจให้เก็บได้นานยิ่งขึ้น พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ทันสมัย และพกพาสะดวกยิ่งขึ้น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 นำโดย นางณัฐญา สืบเสน นายเติมศักดิ์ เอียนเหล็ง และนายศุภกิจ จินดากร พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาในพื้นที่ นายธวัชชัย โฉมทอง ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสร้างโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน GMP และนายจารุ ทิพย์ศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จากสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร์ ให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการจัดการธุรกิจ และนางกาญจนภา ศรีเชื้อ ที่ปรึกษาทางด้านการเงินแนะนำให้จดบันทึกบัญชีของกิจการเพื่อเข้าใจถึงสภาพคล่องทางธุรกิจ พร้อมกันนั้น ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น Mr.Hiroshi Yamakita ให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ดแครงในประเทยญี่ปุ่น ตลอดจนมุมมองด้านการตลาดที่สามารถแปรรูปเห็ดแครง ในอนาคตอาจจะสามรถพัฒนาจนสู่ระดับการส่งออกได้ โดยมี ดร.อาภัชนีย์ หงษ์สวัสดิ์ เป็นล่ามคอยแปลภาษาให้ พร้อมด้วย นายปวริศน์ อ่อนคง จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ได้เล่าถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเห็ดแครง และนำมาต่อยอดธุรกิจได้