โครงการ OTOP 2561

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์และสมุนไพร สำหรับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน OTOP แล้ว จำนวน 30 ราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านการจัดการองค์กรและทรัพยากร  การจัดการวัตถุดิบและการผลิต การตลาดและการสร้างแบรนด์ และโครงสร้างการลงทุนและการบริหารการเงิน หากได้รับการคัดเลือกจากโครงการ จะได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานการผลิต และเครื่องหมายการค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณฐิติมา บุญยัง และคุณขนิษฐา เมืองระรื่น โทรศัพท์ 093-574-6732 , 086-474-9151